Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

                                                     HỒNG PHÁI HẦU QUYỀN ĐẠO _HUẾ
                               ảnh chụp tại TỔNG ĐƯỜNG NGỰ BÌNH HUẾ năm 1977_1989
                                                     
           

                                                     RIGHT DIRECTION right hip _HUE HAU
                               TOTAL ROAD shots at Ngu Binh Hue year 1977_1989

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét