Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

CHÂN DUNG THẦY CHƯỞNG MÔN VÀ CÁC VÕ SƯ HÀNG CAO ĐỒ
---------------------------------

THẦY VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN HỒNG THIÊN THÀNH
THẾ DANH: HOÀNG THÀNH
ĐỆ THẬP ĐẲNG HỒNG ĐAI
VÕ SƯ PHÓ CHƯỞNG MÔN HỒNG NGỌC ANH
THẾ DANH: NGUYỄN VĂN ANH
ĐỆ BÁT ĐẲNG HỒNG ĐAIVÕ SƯ TRƯỞNG TRÀNG ĐỜI THỨ NHẤT HỒNG THIÊN BÌNH
THẾ DANH: TÔN THẤT BÌNH
ĐỆ BÁT ĐẲNG HỒNG ĐAIVÕ SƯ TRƯỞNG CHI PHÁI THỪA THIÊN HUẾ HỒNG SƠN
THẾ DANH: HOÀNG SƠN
ĐỆ THẤT ĐẲNG HỒNG ĐAIKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét