Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016


TRẬT ĐẢ TỬU

(Toa thuốc rượu xoa bóp chủ trị chấn thương dùng trong tập luyện).

* Chú ý: Khái niệm Quân Thần Tá Sứ trong 1 toa thuốc.

- "Quân" (quân dược, còn thường gọi là "chủ dược"): Là vị thuốc quan trọng nhất trong một phương thuốc, có tác dụng giải trừ nguyên nhân bệnh và chữa trị triệu chứng chính. Đó là vị thuốc không thể thiếu trong một phương thuốc và được sử dụng với liều lượng lớn hơn các phần tử khác. Vị thuốc này có vai trò như ông vua trong một quốc vương, nên người xưa gọi là "quân dược". Một phương thuốc nhỏ, thông thường chỉ có một chủ dược, giống như một quốc gia chỉ có một vua. Tuy nhiên, trong các phương thuốc lớn, có thể có tới hai hoặc vài "quân dược". Lúc này, trong một quốc gia có thể có tới hai hoặc ba ông vua.
- "Thần" (thần dược), còn gọi là "phụ dược": Là vị thuốc có tác dụng phụ trợ cho vị thuốc chính; giống như vị tể tướng, phụ tá nhà vua. Một đơn thuốc phức tạp, thường bao gồm nhiều vị "thần dược"; còn phương thuốc đơn giản, lại có thể không có "thần dược". Như vậy, trong một "vương quốc" có thể không có, hoặc có thể có vài tể tướng.
- "Tá" (tá dược): Là vị thuốc có tác dụng hiệp trợ, hỗ trợ quân dược (chủ dược) và thần dược (phụ dược) trị liệu những kiêm chứng, hoặc giải trừ một số chứng trạng cá biệt thứ yếu. Là vị thuốc có tác dụng hiệp trợ, hỗ trợ quân dược và thần dược trị liệu những kiêm chứng, hoặc giải trừ một số chứng trạng cá biệt thứ yếu. "Tá dược" có vai trò giống như những vị thượng thư, phụ tá cho vua và tể tướng đảm nhiệm những công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, "tá dược" còn có tác dụng tiêu trừ hoặc làm giảm độc tính và tác dụng phụ của các vị thuốc chính ("chủ dược" và "phụ dược").
- "Sứ" (sứ dược): Có hai tác dụng chính; một là dẫn thuốc (dẫn kinh báo sứ), đưa thuốc đến ổ bệnh, để tập trung tác dụng trị liệu; hai là điều hòa các vị thuốc trong một phương thuốc. "Sứ dược" có vai trò như một vị quan sứ, để vua sai phái, truyền đạt mệnh lệnh của triều đình.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

ĐÔI NÉT SƠ LƯỢC VỀ HẦU QUYỀN ĐẠO VIỆT NAM VỚI VÕ SƯ PHÓ CHƯỞNG MÔN NGUYỄN VĂN ANH.http://m.netnews.vn/vo-su-ngoc-anh-voi-mon-vo-cua-loai-khi-video-135-186-1083680.html

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

                  HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHÂN ĐƯỜNG HAI TẠI CUNG AN ĐỊNH HUẾ 
                                                                      NĂM 1988Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016


Giai đoạn Một của Hầu Quyền Đạo là giai đoạn Cương. Tuy là giai đoạn sơ đẳng, nhưng nó vốn là giai đoạn Căn Bản (nền móng) cho giai đoạn Cương Nhu và Nhu.
Ở giai đoạn Cương, Quyền Pháp gồm có 5 bài làm thành bộ Cương quyền. Được mang tên là Hồng Quyền Toàn Thư. Vào năm 1979, Thầy Chưởng Môn đã dùng 103 thế Cương giao lại cho nội đồ hàng cao thủ Võ sư Phó Chưởng Môn Hồng Ngọc Anh ghép lại thành 05 bài quyền. Từ năm 1979 đến 1987 được mang tên Bộ Căn Bản Cương; từ năm 1988 cho đến nay được mang tên Toàn Thư Hồng Quyền.
Toàn Thư Hồng Quyền dựa trên quy luật tự nhiên của loài người. Cho nên từ bài căn bản số 01 đến bài căn bản số 05, các động tác: Tấn Pháp, Thân Pháp,Thủ Pháp, Cước Pháp, Khí Pháp,Ý Pháp. Đi từ Đơn Diện đến Đa Diện nằm để đạo dẫn khí lực và khí chất của môn sinh luôn được bảo hợp thái hòa (hòa hợp thông suốt với chính khí của vũ trụ) mà biến hóa.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

                                                     HỒNG PHÁI HẦU QUYỀN ĐẠO _HUẾ
                               ảnh chụp tại TỔNG ĐƯỜNG NGỰ BÌNH HUẾ năm 1977_1989
                                                     
           

                                                     RIGHT DIRECTION right hip _HUE HAU
                               TOTAL ROAD shots at Ngu Binh Hue year 1977_1989

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHÀO XUÂN BÍNH THÂN CỦA MÔN PHÁI DO ĐÀI TRUYÊN HÌNH TRT HUẾ QUAY PHÓNG SỰPICTURES performances SPRING PROGRAM OFFERED BY calm sectarian broadcaster TRT HUE GO INTERVIEW

CHÂN DUNG THẦY CHƯỞNG MÔN VÀ CÁC VÕ SƯ HÀNG CAO ĐỒ
---------------------------------

THẦY VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN HỒNG THIÊN THÀNH
THẾ DANH: HOÀNG THÀNH
ĐỆ THẬP ĐẲNG HỒNG ĐAI
VÕ SƯ PHÓ CHƯỞNG MÔN HỒNG NGỌC ANH
THẾ DANH: NGUYỄN VĂN ANH
ĐỆ BÁT ĐẲNG HỒNG ĐAIVÕ SƯ TRƯỞNG TRÀNG ĐỜI THỨ NHẤT HỒNG THIÊN BÌNH
THẾ DANH: TÔN THẤT BÌNH
ĐỆ BÁT ĐẲNG HỒNG ĐAIVÕ SƯ TRƯỞNG CHI PHÁI THỪA THIÊN HUẾ HỒNG SƠN
THẾ DANH: HOÀNG SƠN
ĐỆ THẤT ĐẲNG HỒNG ĐAI