Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016


Giai đoạn Một của Hầu Quyền Đạo là giai đoạn Cương. Tuy là giai đoạn sơ đẳng, nhưng nó vốn là giai đoạn Căn Bản (nền móng) cho giai đoạn Cương Nhu và Nhu.
Ở giai đoạn Cương, Quyền Pháp gồm có 5 bài làm thành bộ Cương quyền. Được mang tên là Hồng Quyền Toàn Thư. Vào năm 1979, Thầy Chưởng Môn đã dùng 103 thế Cương giao lại cho nội đồ hàng cao thủ Võ sư Phó Chưởng Môn Hồng Ngọc Anh ghép lại thành 05 bài quyền. Từ năm 1979 đến 1987 được mang tên Bộ Căn Bản Cương; từ năm 1988 cho đến nay được mang tên Toàn Thư Hồng Quyền.
Toàn Thư Hồng Quyền dựa trên quy luật tự nhiên của loài người. Cho nên từ bài căn bản số 01 đến bài căn bản số 05, các động tác: Tấn Pháp, Thân Pháp,Thủ Pháp, Cước Pháp, Khí Pháp,Ý Pháp. Đi từ Đơn Diện đến Đa Diện nằm để đạo dẫn khí lực và khí chất của môn sinh luôn được bảo hợp thái hòa (hòa hợp thông suốt với chính khí của vũ trụ) mà biến hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét